Saraybosna’da Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu

Saraybosna’da Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD), Çevre Vakfı, Akademik Platform ve çeşitli üniversitelerin işbirliğinde bu yıl 4. kez yapılan Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu (ISEM2018) 27-29 Haziran 2018 tarihlerinde Saraybosna’da gerçekleştirildi.


Sivil toplum örgütü ve kamu kuruluşu temsilcilerinin katıldığı sempozyumda çevre sorunları tartışılarak çözüm önerileri konuşuldu.
Sempozyumda 3 farklı salonda paralel oturumlarda toplamda 60 sözlü bildiri sunulurken; ana tema olan “Savaş, Göç ve Çevre” çerçevesinde göç olaylarının insanlık üzerinde oluşturduğu etkilerinin yanında, fiziksel çevrede meydana getirdiği ve getireceği olası etkiler değerlendirildi.
Açılış konuşmasını yapan sempozyum başkanı İsmail Koyuncu; dördüncüsü düzenlenen sempozyumun çevre ve ahlak terimlerini bir arada inceleyen tek sempozyum olmasına dikkat çekti. Programda konuşan Dr. Spahic Omer, mimari yapılarda İslami çerçeve üzerinde bilgiler verirken, Dr. Hüseyin Yılmaz ise Osmanlı döneminden günümüze aktarılan doğa ve kimliksel etkileşimler hakkındaki tebliğini sundu.
Kapanış bildirisinde; “Sempozyumda sadece sorunların ifade edilip geçildiği bir data gösterimi değil, temel ahlaki perspektiften de bakılarak, çevresel sorunların teknik, iktisadi ve sosyal alanlardaki uzmanların birlikteliğinde tartışılacağı ender bir uluslararası platform gerçekleştirilmiştir.
Eksikliği gitgide hissedilen, ulusal ve uluslararası platformlarda gündemden düşmüş olan ahlakilik kavramıyla çevrenin sıkı bağı bu sempozyumun ana konusu olarak gündeme gelmiştir. Unuttuğumuz ahlaki değerlerin çevre açısından da ne derece önemli ve çözümcül yaklaşımlar sunma potansiyeline sahip olduğu irdelenmiştir.” denildi.

Admin 09 Temmuz 2018

ŞU AN CANLI

HAVA DURUMU


ANTALYA