2. Uluslararası Kritik ve Analitik Düşünme Sempozyumu İstanbul’da yapılacak

2. Uluslararası Kritik ve Analitik Düşünme Sempozyumu İstanbul’da yapılacak

Akademik Platform ile Kritik ve Analitik Düşünme Platformu tarafından organize edilen 2. Uluslararası Kritik ve Analitik Düşünme Sempozyumu 27 Nisan 2018 Cuma günü İstanbul’da gerçekleştirilecek.


Dünyanın birçok ülkesinden akademisyen ve uzmanları İstanbul’da buluşturacak olan sempozyumla kritik ve analitik düşünmenin geniş kitleler tarafından anlaşılması, yaygınlaştırılması ve sistematiğinin oluşturulmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.
İlki Sakarya Üniversitesi’nde 2015 yılında gerçekleştirilen, ikincisi ise bu hafta İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenecek olan Uluslararası Kritik ve Analitik Düşünme Sempozyumu, yurt içi ve yurt dışından birçok bilim adamını bir araya getirecek.
Akademik Platform, Kritik ve Analitik Düşünme (KAD) Platformu, İstanbul Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi tarafından organize edilen sempozyum İstanbul Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde 27 Nisan 2018 Cuma günü saat 09.00’da başlayacak.
Sempozyumun çağrılı konuşmacıları arasında “Critical Thinking: A Concise Guide” kitabının yazarı Dr. Tracy Bowell yer alıyor. Yeni Zelanda Waikato Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bowell, “Tek Silahımız Hakikat: Kritik Düşünme ve Hakikat Sonrası” konusunda katılımcılara hitap edecek.
Sempozyuma ABD’den çağrılı konuşmacı olarak katılan Dr. Tekamül Büber ise “Karar Verme Sürecinde Mantıksal-Matematiksel Düşünme ve Uygulamalar” konusunda konuşacak.
Sempozyumun bir diğer çağrılı konuşmacısı ise “Eleştirel Düşünme ve Akademide Kendini Gerçekleştirme Süreci” konusunda katılımcılara hitap edecek olan 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Ayhan Çitil olacak.
Literatüre Katkı Sağlanacak
Akademisyen ve uzmanlar tarafından 30’un üzerinde tebliğin sunulacağı sempozyumda kritik ve analitik düşünme perspektifinden ‘Nitelikli Yaşam Değerleri’ , ‘Mantık ve Zihin Dünyamız’, ‘Dini İlimler ve İnsan’, ‘Ekonomi ve Finans’, ‘Örgün ve Yaygın Eğitim’, ‘Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Beslenme’, ‘Sanayi ve Teknoloji’, ‘Yaşam Alanları ve Mimari’ ve ‘Yazılı ve Görsel Medya’ başlıklı konular değerlendirilecek.
Sempozyumla, kritik ve analitik düşünmenin anlaşılması, yaygınlaştırılması ve sistematiğinin oluşturulmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor. Sempozyumdan çıkan sonuçların bilimsel veriler ışığında bilim çevreleri ve tüm ilgililerle paylaşılması hedefleniyor.
Amaç Kritik ve Analitik Düşünmenin Yaygınlaştırılması ve Farkındalığı
KAD Platformu Koordinatörü Murat Makaracı, “Kritik ve analitik düşünme, yargı ve eylemlerimizi etkileyen düşünme yapımızın gözden geçirilmesine, çabuk etkilenen, yüzeysel, sıradan olabilen mevcut yapısından çıkarılıp, derinlikli, çok yönlü ve sistemli bir hale getirilmesine katkı sağlıyor. İkincisini düzenlediğimiz sempozyumla kritik ve analitik düşünme perspektifinden hayata ayna tutmayı, kritik ve analitik düşünmenin hayatın içindeki izdüşümlerini göstermeyi amaçlıyoruz. Sempozyumun, kritik ve analitik düşünme sistemini hayat tarzı haline getirerek, sağlıklı düşünme metodu geliştirip, bu doğrultuda kararlar alabilen, her türlü iç ve dış etkilere rağmen evrensel değerler ışığında, bilinçli ve nitelikli hayat sürme çabasında olan bir toplum inşasına katkı sağlamasını umuyoruz” ifadesini kullandı.
Sempozyumun Sonuçları Bilim Çevreleriyle Paylaşılacak
Akademik Platform Başkanı Naci Cağlar ise “Akademik Platform olarak fayda üretmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde birçok akademik çalışma yapmak ve bu tür çalışmalara destek olmak istiyoruz. Bu kapsamda organize ortağı olduğumuz sempozyumlardan biri olan Uluslararası Kritik ve Analitik Düşünme Sempozyumu’nun bizim nazarımızda ayrı bir yeri ve önemi var. Sempozyumu, kritik ve analitik düşünme çerçevesinde çalışmalar yapan paydaşların bir araya gelmesi ve birlikteliklerin pekişmesi bakımından önemli bulmaktayız. Sempozyumla kritik ve analitik düşünme literatürünü zenginleştirici çalışmaların hız kazanacağını düşünüyoruz. Literatüre katkı sağlayacak şekilde sempozyumun sonuçlarını bilim çevreleri ve tüm ilgililerle paylaşacağız. Kritik ve analitik düşünme sistemini yakından tanımak isteyen herkesi sempozyumun bir parçası olmaya davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.
Uluslararası Kritik ve Analitik Düşünme Sempozyumu’nun ilki 2015 yılında Sakarya Üniversitesi’nde düzenlenmişti. Sempozyumda kritik ve analitik düşünme perspektifinden ekonomi, finans, mühendislik uygulamaları, teknoloji, mimari, sanat, edebiyat, eğitim, siyaset ve uluslararası ilişkiler, yazılı, işitsel ve görsel medya gibi birçok konuda tebliğler sunulmuştu.
Kritik analitik düşünme ve sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgi http://www.kritikanalitik.global/ adresinde yer alıyor.

Admin 24 Nisan 2018

ŞU AN CANLI

HAVA DURUMU


ANTALYA